Намирате се в: Начало Новини СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЧЕЛЕНИЯ ОТ ОА - ПЕРНИК ПРОЕКТ ПО КРАСИВА БЪЛГАРИЯ
СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЧЕЛЕНИЯ ОТ ОА - ПЕРНИК ПРОЕКТ ПО КРАСИВА БЪЛГАРИЯ

Обектът е с голяма обществена значимост, която се определя от функциите, свързани с комплексното административно обслужване на населението. Настоящият вид и състояние на деловодството на ОА Перник и приемната за граждани,  не отговарят на съвременните изисквания за достъпност на средата, достатъчност на информацията, прозрачност и качествено обслужване.

Няма обособен самостоятелен вход за външните посетители, оформен и отговарящ на действащите нормативни документи. Площите на двете помещения за административно обслужване не позволяват разкриване на второ гише.

Вътрешният двор не е ремонтиран от построяването на сградата (от 1976 г.) и не се използва. Дограмата по фасадите не е подменяна, а облицовката от мраморни плочи е опасна – има паднали плочи.

Първият етап от практическото реализиране на проекта предвиждаше избор на фирма – изпълнител на строително-монтажните дейности.

Първата процедура приключи без избор на изпълнител, тъй като подадените оферти не съдържаха голяма част от задължителните документи. Със заповед на областния управител от 04.07.2011 г. бе определена нова процедура и бяха отправени покани до шест фирми, които да се включат в конкурсната процедура. След публикуване на информацията в сайта на Областна администрация – Перник, три от поканените фирми потвърдиха намерението си за участие.

Комисията разгледа постъпилите документи и установи, че по-голямата част от необходимата документация, съгласно изискванията на Проект „Красива България”, е представена от участниците. В поканата до фирмите бе предоставена възможност в 3-дневен срок да се приложат  допълнително липсващите изискуеми документи.

На 21.07.2011 г. се проведе втората процедура за избор на изпълнител, на която бяха разгледани допълнително предоставените документи по всички показатели, включително и с ценовите предложения.

До окончателното класиране бяха допуснати двама от тримата подали необходимите  документи участници. След отваряне на ценовите оферти, комисията излезе с решение за отстраняване на една от кандидатстващите фирми, поради предлагане на цена, по-висока от първоначално обявената цена.

На първо място бе класирана фирмата „Дартс Инженеринг” ООД, с която се подписа договор за започване на строително-монтажните дейности по проекта през месец август 2011 г.  Всички необходими реконструкции ще бъдат реализирани в рамките на настоящата календарна година. За целта са одобрени и отпуснати 137 701 лв.

Проектът на Областна администрация – Перник се пребори за финансиране в условия на сериозна конкуренция. 29 са общо одобрените проекто-предложения, разработени и представени от общини и областни администрации в страната.