Намирате се в: Начало Новини В ОА – ПЕРНИК СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО -ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИ 2011
В ОА – ПЕРНИК СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО -ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИ 2011

Работната среща бе проведена във връзка с необходимостта от планирането, своевременното изпълнение на задачите и стриктното спазване на определените от закона срокове, както и оперативните срокове в решенията на Централната избирателна комисия и указанията на Администрацията на МС относно организационно-техническата подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на Р България и на изборите за кметове и общински съветници на 23.10.2011 г.

В предварително подготвена презентация от организационно-техническият екип на ОА – Перник бяха представени особеностите и характеристиките на изборния процес за 2011 г. Значимо предизвикателство е сложността на избора 2 в 1. Подчертано бе, че това обстоятелство изисква по-добра координация и взаимодействие между представителите на ОИК в област Перник.

Катя Панова, началник на отдел в териториално звено ГРАО – Перник, обясни, че близо 47% са служебно дерегистрираните лица в шесте общински центъра на Област Перник. В по-малките населени места почти 100% от населението е с потвърдена адресна регистрация. Тя обяви, че  вече са готови таблиците с имената, адресите и населените места  на българските граждани. Те са отпечатани след формирането на изборния масив и вече са предоставени на всички ОИК в област Перник.

Началникът на  ГРАО – Перник поясни, че вече се печатат избирателните списъци, които ще бъдат в два варианта, в зависимост от вида избор -  едни за президент и вицепрезидент и втори за кметове и общински съветници. Тези списъци ще бъдат оповестени на сайтовете на общините в област Перник. Ще бъде публикуван и линк към официалния сайт на МРРБ.