Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕРИ ГОТОВНОСТТА НА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕРИ ГОТОВНОСТТА НА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
В първи клас са записани 905 ученици, което е с 20 повече от миналата година. Родителите на 690 от тях са заявили желание за целодневна организация, която се заплаща от държавата и е безплатна за тях. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих, популярни като „занималня”.

Успешно е реализиран държавния прием в 12 паралелки в професионалните гимназии с прием след завършен 7-ми клас и в 9 паралелки с прием след завършено основно образование. Сформирана е и паралелка с прием след шести клас в IX Основно училище. Тази година е реализиран и приемът на деца в Спортното училище в Перник, като са сформирани три паралелки съответно след  пети, шести и седми клас.

Общото изпълнение на държавния прием на ученици за учебната 2011/2012 година в област Перник е над средното за сраната, информира Ваня Коконова.

Училищата и детските градини от област Перник са обезпечени с необходимите учебници и учебни помагала за новата учебна година и са осигурени необходимите санитарно-хигиенни условия.