Намирате се в: Начало Новини ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ

По регионалните програми през 2012 г. държавата приоритетно ще финансира дейности, свързани с предоставяне на възможности за обучение и трудова ангажираност безработни младежи до 29 г. възраст,  безработни над 50 – годишна възраст, безработни с ниска или без квалификация, хора с увреждания, трайно безработни.

Регионалните програми целят преди всичко справяне с местни проблеми на пазара на труда. Тяхната цел не е изграждането на инфраструктурни обекти, нямат инвестиционнен характер и не трябва да дубрират проекти по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” и проект „Красива България”.

За включване в Националния план за заетостта през следващата календарна година ще могат да кандидатстват с предложения не само областните и общинските администрации, но и социалните партньори и други юридически лица. Необходимата информация и формуляр за разработване и кандидатстване  по Програмата е достъпна на официалния сайт на Министерството на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg , в секция „Документи”.

До 26.09.2011г. в ДБТ Перник ще се примат предложения за регионални програми за заетост за включване в Националният план за действие по заетостта за 2012г. Предложенията ще бъдат разгледани на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, което ще се проведе на 29.09.2011 г.

От месец април 2011 г. Областна администрация – Перник работи по спечелен проект за регионална програма за заетост. 12 безработни лица са наети за  осигуряването на качествена поддръжка на имоти - държавна собственост и обекти на културно - историческото наследство в областта.