Намирате се в: Начало Новини НА 20.10. 2011 Г. СЕ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ПЕРНИК ПО СХЕМА „БЕЗОПАСЕН ТРУД” НА ОП „РЧР”
НА 20.10. 2011 Г. СЕ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ПЕРНИК ПО СХЕМА „БЕЗОПАСЕН ТРУД” НА ОП „РЧР”

Това е най-мащабната програма за подпомагане на бизнеса у нас за подобряване на условията на труд. Новата схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е на стойност 70 000 000 лв. Тя е насочена към малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели. Целта на схемата е подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

По новата мярка е заложено подпомогане на минимум 350 предприятия и намаление с 25% на трудовите злополуки и професионални заболявания при подкрепените работодатели. Минималният размер на един проект е 50 000 лв., а максималната стойност не трябва да надвишава 200 000 лв. За малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. За големи предприятия съфинансирането е в размер на 20% от стойността на договора.