Намирате се в: Начало Новини ЕВРОПЕЙСКИ СТИЛ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК
ЕВРОПЕЙСКИ СТИЛ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК

От 28 области, проектните разработки само на шест от тях получиха финансиране. Областна администрация – Перник е първата структура, която в срок финализира поетите по проекта ангажименти, подчерта в изказването си областният управител. Той благодари на екипа на Проект „Красива България” за предоставената възможност да се подобри общественото административно обслужване на гражданите в администрацията. Висока оценка получи и фирмата – изпълнител на строително-монтажните дейности   - „Дартс инженеринг”.

Арх. Валерия Ботева поздрави гостите на събитието от името на социалния министър Тотю Младенов и сподели, че ОА – Перник  предоставя висококачествени услуги на гражданите на областта  с европейска визия и отношение към потребителите на административни услуги. Тя подчерта, че реализирането на този проект има своя значим социален ефект.

Сред официалните гости, които уважиха събитието, бяха народните представители Владислав Димитров и Петър Петров, регионалните координатори на проект „Красива България” – арх. Румяна Хубева и инж. Григор Григоров, Николай Стоименов – директор на Регионална дирекция „Архиви” – София, Станислава Георгиева – началник отдел на териториален архив – Перник и Румяна Рангелова – гл. експерт в териториален архив – Перник, ръководители на териториални структури на министерства в областта.

Всички присъстващи днес имаха възможността да разгледат специално подредената фотографска изложба, в която са запечатани състоянието на обекта в самото начало и моменти от реализирането на строителните дейности. След откриването, гостите разгледаха обновеното деловодство и архивното помещение в администрацията.

Реализирането на проекта „Преустройство на част от партерния етаж на административна сграда, с цел подобряване на обществено административното обслужване в Областна администрация Перник”, подобрява условията за работа както на експертите, обслужващи потребителите на административни услуги, така и на самите потребители, като помещенията отговарят на съвременните изисквания за достъпност на средата, достатъчност на информацията, прозрачност и качествено обслужване.

С изпълнението на проекта се постига не само подобряване на обществено-административното обслужване, но и увеличаване на привлекателността и пригодността на прилежащите пространства. Вътрешният двор от занемарено и неизползваемо място, беше реконструиран и вече предлага естетична и приветлива среда за обслужване на гражданите и бизнеса.

обл.адм.- Перник

 ЕВРОПЕЙСКИ СТИЛ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОА - ПЕРНИК

 ЕВРОПЕЙСКИ СТИЛ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОА - ПЕРНИК

 ЕВРОПЕЙСКИ СТИЛ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОА - ПЕРНИК