Намирате се в: Начало Новини СЕСИЯТА НА ОБС В РАДОМИР БЕ СВИКАНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
СЕСИЯТА НА ОБС В РАДОМИР БЕ СВИКАНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Свикването му е следствие на нарушаването на чл. 10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Радомир, където изрично е посочено, че комисията за избор на председател на ОбС е 3-членна, а не 6-членна,така както е прието с  Решение №1 от 07.11.2011 г. Това решение противоречи и на конституционно залегналото правило за мнозинство.

Очевидното разминаване ангажира едно от задълженията ми, а именно да върна като незаконосъобразен акта на ОбС – Радомир. По-нататъшните действия зависят изцяло от волята на ОбС – Радомир. Институцията Областен управител има  задължение да съблюдава съответствието на актовете и действията на общинските съвети  с Конституцията и законите на Р България. Напротив, невръщането за ново разглеждане на атакувания акт би било политическо решение.

Мерилото за демокрация е съблюдаването на законността, чийто критерии се подлагат на съмнение с неучастието в свиканото заседание.