Намирате се в: Начало Новини НОВИ ДАННИ ОТ ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА НИВОТО НА ЗАЕТОСТТА ДАВАТ ПОВОД ЗА ОПТИМИЗЪМ ЗА 2012 Г.
НОВИ ДАННИ ОТ ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА НИВОТО НА ЗАЕТОСТТА ДАВАТ ПОВОД ЗА ОПТИМИЗЪМ ЗА 2012 Г.
Това е трайна тенденция, непроявяваща колебание през нито един от месеците, дори и след активния за пазара на труда, летен сезон. Втората положителна новина е, че равнището на безработицата е под средното за страната, явление достойно за пример с оглед на регион, чието препитание е подчинено изцяло на минната индустрия.

 В отговор на публикуваните данни, ресорният за труда и заетостта заместник областен управител на Област Перник, Радослав Йорданов заяви, че цифрите потвърждават усилията на всички институции на областно ниво, ангажирани с прилагане на Националната програма за реформи 2011 г. -2015 г., част от която е намаляване на безработицата. Според Йорданов обобщената информация демонстрира воля, която е довела до конкретни резултати за около 700 души намерили прехрана за себе си. Приложеното ще бъде усъвършенствано и през настоящата 2012 г., чиито основен приоритет, според министър Тотю Младенов е повишаване на заетостта.

Статистическата информация показва запазване на неблагоприятното положение на младежите до 29 години. В отговор на тази критика г-н Йорданов посочи, че заетите през 2011 г. младежи до 28 години по програмата „Старт на кариерата” в Областна администрация Перник са се удвоили в сравнение с 2010 г.

 Положително развитие се наблюдава и в частния сектор. Пример е „Стомана индъстри”, където е повишена квалификацията на 299 заети лица.