Намирате се в: Начало Новини НА 08.02.2012 Г. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРА”
НА 08.02.2012 Г. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРА”

Културно контактната точка за Програма „Култура 2007-2013” на ЕК, която функционира в рамките на Министерство на културата, ще представи възможностите за финансиране на проекти в Програма „Култура 2007-2013” на ЕК през 2012 година. Проявата се организира в партньорство с РЕКИЦ „Читалища” Перник. За участие са поканени представители на културните институти в областта, читалищни дейци и представители на неправителствени организации.

Културно контактна точка – България е структура за информация относно възможностите на програма „Култура” 2007 – 2013 на Европейския съюз. Отговаря за представянето и популяризирането на програмата на национално ниво, за разпространение и обмен на информация, свързана с прилагането й. Осигурява съдействие в търсенето на партньорски организации и предлага техническа помощ на културните оператори.

Културно контактна точка – България е създадена и функционира в рамките на дирекция „Културна политика” в Министерство на културата.

Повече информация може да откриете на адрес: http://ccp-bg.com