Намирате се в: Начало Новини НА 21.02.2012 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО „ВиК” В ОБЛАСТ ПЕРНИК
НА 21.02.2012 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО „ВиК” В ОБЛАСТ ПЕРНИК

На него ще бъде гласувано и процентното съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на „В и К” ООД, Перник обявена  с Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г.

 

Ще се обсъди и присъединяването на Община Ковачевци за член на Асоциацията по „В и К” в Област Перник, съгласно чл.198а, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и утвърждаване измененията на процентното съотношение на  гласовете на общините:

 

Представител на държава/ общини

Обхват на обособената територия в бр. жители

Съотношение на

гласовете в

Асоциацията

по В и К в %
1.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕРНИК

35


2.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

133530

65


3.

ОБЩИНА БРЕЗНИК

6945

3,38


4.

ОБЩИНА ЗЕМЕН

2762

1,34


5.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

1600

0,78


6.

ОБЩИНА ПЕРНИК

97181

47,31


7.

ОБЩИНА ТРЪН

4146

2,02


8.

ОБЩИНА РАДОМИР

20896

10,17


 


Ще бъде разгледан и проектът за бюджет на Асоциацията по „В и К” - Област Перник.