Намирате се в: Начало Новини УЧРЕДИ СЕ ВиК АСОЦИАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЕРНИК
УЧРЕДИ СЕ ВиК АСОЦИАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЕРНИК
Утвърдено бе и процентното съотношение на  гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на „В и К” ООД – Перник, обявена с Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г., както следва:

Представител на държава/ общини

Обхват на обособената територия в бр. жители

Съотношение на

гласовете в

Асоциацията

по В и К в %
1.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕРНИК

35


2.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

133530

65


3.

ОБЩИНА БРЕЗНИК

6945

3,38


4.

ОБЩИНА ЗЕМЕН

2762

1,34


5.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

1600

0,78


6.

ОБЩИНА ПЕРНИК

97181

47,31


7.

ОБЩИНА ТРЪН

4146

2,02


8.

ОБЩИНА РАДОМИР

20896

10,17Участниците взеха решение прогнозния бюджет за работата на водната асоциация да възлиза на 14 220 лв. Ще се ползва помещение в сградата на Областна администрация – Перник, което ще бъде оборудвано от бюджета на ВиК асоциацията. Ще бъдат назначени на работа юрист и експерт, които ще работят на граждански договори в новосъздадената структура.

Областният  управител инж. Иво Петров напомни на присъстващите, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява проект „Развитие на общинската инфраструктура”, финансиран с държавен инвестиционен заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Един от компонентите на проекта е изготвянето на регионални генерални планове за ВиК за територията на цялата страна, като с това се цели подпомагане на Асоциациите по ВиК и общините  при приоритизиране на инвестициите, планиране и реконструкция на ВиК инфраструктурата, както и осигуряване  развитието и планирането на ВиК отрасъла и повишаване качеството на услугата.