Намирате се в: Начало Новини ДНЕС БЕ ПРИЕТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ДНЕС БЕ ПРИЕТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
Планът за действие за 2012 г. ще бъде изработен в съответствие с основните цели, заложени в Областната стратегия. В него ще бъдат включени конкретни дейности, насочени към подобряване  управлението на безопасността на движението, стимулиране използването на съвременни технологии за повишаване на пътната безопасност, повишаване на контрола по спазване правилата за движение и подобряване на услугите за спешна помощ и грижите за намаляване на последствията от ПТП.

Днешната работна среща бе председателствана от заместник областния управител Радослав Йорданов и в нея участваха представители на общинските комисии по безопасност на движението, както и представители на ОПУ, ДАИ – Перник, ЦСМП, сектор „Пътна полиция”, РИО на МОН.