Намирате се в: Начало Новини ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК ЗАЩИТИ РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ
ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК ЗАЩИТИ РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

Проектът се финансира целево със средства от Държавния бюджет в размер на 44 160 лв. Чрез него се предоставя възможност на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, да започнат работа. Проектът ще допринесе и за равитие на трудовите умения и социалния опит на наетите лица.

Двама безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” от днес са назначени на работа в Областна администрация – Перник. В рамките на програмата, те ще обезпечават процеса по обща поддръжка на сградата на администрацията. Останалите одобрени кандидати са разпределени в държавните училища на територията на областта.
Добри резултати бяха реализирани от Областна администрация – Перник през 2011 година чрез изпълнението на Регионалната програма „Добри стопани на държавната собственост и културно-историческото наследство”, която осигури временна заетост на 12 безработни лица. Социалният ефект от изпълнението на програмата намери отражение в поддържането на добрия вид на църковни храмове в областта и цялостно освежаване на помещенията в администрацията, които не бяха години наред обновявани.