Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ОА - проект за хора с трайни увреждания Областна администрация – Перник спечели проект по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.  От Дирекция „Бюро по труда” в Перник бе насочен човек, който поради инцидент е останал без работа, но не е загубил правото си да упражнява трудова дейност при по-облекчен режим.

Новият служител е назначен в администрацията на длъжността „Архивар” на минимална работна заплата, за срок от 24 месеца. Той ще подпомага дейността по оформянето и поддържането на документите в архива.