Намирате се в: Начало Новини РЕДЪТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗАСЕГНАТИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ БЕ РАЗИСКВАН НА РАБОТНА СРЕЩА
РЕДЪТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗАСЕГНАТИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ БЕ РАЗИСКВАН НА РАБОТНА СРЕЩА

На базата на подадените данни, ако се налага, ще бъде извършена корекция в картата на обектите, изготвена от басейновите дирекции.

Подчертано бе, че от общините се очаква да контролират  изпълнението на конкретните задължения на концесионерите на съответните водни обекти.

Г-жа Базовичка – инспектор защита на населението при ОУ ПБЗН разясни важни моменти от Правилника за дейността на МКВП към МС по отношение кандидатстването за финансови средства за възстановяване на обекти, пострадали от бедствия. Тя поясни, че до този момент общините в област Перник не са кандидатствали за отпускане на средства за превантивна дейност.

Г-жа Базовичка обясни, че конкретните искания трябва да бъдат придружени със становище на областния управител. Разяснен бе и механизмът за търсене на подкрепа и от други институции в кризисни ситуации. За съдействие общините е необходимо да изпращат информация до Оперативния център в ОУ ПБЗН.

Уточнена бе и процедурата, по която може да се кандидатства пред МКВП към МС за отпускане на средства за семейства, чийто жилища са постадали при бедствия.