Намирате се в: Начало Новини МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА В ЕПУ
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА В ЕПУ

Като правителствени приоритети в предложението са залегнали още активни действия в областта на енергийната ефективност – саниране на сгради и използване на възобновяеми енергийни източници, изграждането на инсталации за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, както и опазване на биоразнообразието.

Министър Караджова подчерта, че голяма част от бъдещето на Европа е свързана с екологичната проблематика и в тази връзка тя заяви, че все повече ще бъдат необходими специалисти в областта на зелената енергетика и екологията.

На задеден въпрос относно бъдещето на ТЕЦ – Перник, министърът заяви, че трябва да се спазват екологичните изисквания и дружеството трябва да изгради сероочистваща инсталация, защото за жителите на Перник е важно и какъв въздух дишат.

Свои презентации за Деня на земята, зелената енергетика и устойчивото развитие представиха преподаватели и партньори на университета.

Сред официалните гости на събието бяха заместник областния управител Радослав Йорданов и зам. кметът на община Перник Михаил Михайлов.