Намирате се в: Начало Новини Пострадалите от земетресението ще получат финансова помощ от правителството
Пострадалите от земетресението ще получат финансова помощ от правителството
Помощите в размер на 325 лв. ще бъдат предоставяни още от утре чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на подадени молби от живеещите в общините Перник, Радомир и София-град. Молбите могат да бъдат подавани в едномесечен срок от настъпването на събитието.

С друго постановление правителството предостави по бюджета на МРРБ допълнителни 5 млн. лв. за основен ремонт, реконструкция или нов строеж, ако се налага, на пострадалите от земетресението три детски градини в Перник и основното училище „Христо Смирненски” в Радомир.