Намирате се в: Начало Новини „ТЕ НАПРАВИХА ПЪРВАТА КРАЧКА…И УСПЯХА” – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
„ТЕ НАПРАВИХА ПЪРВАТА КРАЧКА…И УСПЯХА” – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
В рамките на 40 фотографии се разказват конкретни човешките истории и се показва как Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”,  променя към по-добро живота на всеки български гражданин, независимо от неговото образование, етническа принадлежност, социален статус или участие на пазара на труда.

Желанието на организаторите е чрез тези информационни дни, които се организират в цялата страна, да запознаят широката общественост с напредъка по изпълнението на оперативната програма.  

На откриването на изложбата присъстваха заместник-министърът Петя Евтимова, народният представител Ирена Соколова, областният управител Иво Петров и зам.-кметът на община Перник д-р Симеон Василев. Министерството на труда и социалната политика е Управляващ орган на програмата, в чието изпълнение участва и Агенцията по заетостта , МОМН, Агенцията за социално подпомагане.

Заместник-министърът Петя Евтимова заяви, че 1030 души от област Перник са се включили в обучението по програмата. 534 от тях са от община Трън, което прави 40% от икономически активното население, допълни тя. Чрез реализирането на програмата, равнището на безработицата в областта е намаляло.

ОП „Развитие на човешките ресурси” дава възможност на  повече хора да повишат своята квалификация и да намерят своята реализация на трудовия пазар. Основната цел на тази програма е да се подобри качеството на живот на хората в България, подчерта при откриването на Информационния ден областният управител инж. Иво Петров.