Намирате се в: Начало Новини Четвърти европейски ден за пътна безопасност
Четвърти европейски ден за пътна безопасност

Европейският ден за пътна безопасност цели да повиши вниманието на младите хора и да акцентира на тяхната отговорност и като водачи, и като пешеходци, да заостри вниманието на обществото и да възпита нетърпимост към нарушителите на правилата. Инцидентите на пътя могат да бъдат избегнати, ако всички заинтересовани страни - семейство, училище, институции, бизнес, НПО и медии обединят усилията си за формиране на по-висока култура у подрастващите за безопасно движение на пътя и защита на всички участници в него.

 

Областна администрация – Перник става част от кампанията, като организира разпространяването във всички общини, училища и младежки организации на територията на Областта, специално изработения от фонд “Безопасност на движението” филм “Млада Европа”.

В тази връзка, целите, които си поставяме, са да съсредоточим нашите усилия за формиране от най-ранна детска възраст култура за безопасно участие в движението по пътищата; да повишим информираността на младите хора за необходимостта да спазват правилата за движение като условие за защита на своя живот и живота на останалите участници в движението.