Намирате се в: Начало Новини ОБСЛЕДВАНИТЕ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ В КВ. ИЗТОК СА БЕЗОПАСНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ, КОНСТАТИРА ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ
ОБСЛЕДВАНИТЕ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ В КВ. ИЗТОК СА БЕЗОПАСНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ, КОНСТАТИРА ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ

Седем членната комисия тогава направи обстоен оглед на 8 едропанелни жилищни сгради в кв ”Изток” в Перник и установи, че тези блокове имат значителна коравина в напречно и в надлъжно направление. Монолитността им се дължи на множество стоманени свързващи части. Според специалистите, системата предполага успешно поемане на вертикални експлоатационни натоварвания и хоризонтални натоварвания при сеизмични въздействия. Подробният анализ и констатираните оценки бяха  предоставени на представители на всеки вход от обследваните сгради.

 

Жилищата не са опасни за обитаване е заключението на експертната комисия, заяви на срещата инж. Цветко Тужаров - председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - Перник. Той допълни, че сградите са строени по всички технически изисквания и са осигурени земетръсно по тогава действащите норми. Инж. Тужаров обясни, че в следствие на земетресението блоковете са пострадали, но не опасно и в тях може да се живее. Според него и според заключението на експертната комисия, има някои нарушения на носещи конструктивни елементи в отделни входове, които трябва да бъдат отремонтирани и възстановени.

Това, че земетресението от 22 май е нарушило по някакъв начин  панелите е притеснително, но като цяло блоковете, които са обследвани, не крият опасност от срутване или някакво разрушаване, заяви  на срещата областният управител инж. Иво Петров. „Най-важното заключение е, че в тези блокове може да продължите да живеете”, допълни той.

Инж. Иво Петров напомни на присъстващите, че ЕС отпуска средства за укрепване и обновяване на многофамилни жилищни сгради по ОП „Регионално развитие”.

До края на 2013 година всяка една сграда трябва да има технически паспорт. Той се предхожда от цялостно техническо обследване, информира инж. Туджаров. Той заяви, че за абонатните станции, които се включат в този проект, това обследване и техническата паспортизация на сградите ще бъде безплатно. За целта домоуправителите трябва да подат в най-кратък срок необходимите документи.

Решение на експертната комисия