Намирате се в: Начало Новини Междуведомствената комисия разпредели 1 088 013 лева за последиците от земетресението в Перник
Междуведомствената комисия разпредели 1 088 013 лева за последиците от земетресението в Перник

В работата на Комисията участва и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, който ръководи работата на оперативния щаб за анализ на проблемите по преодоляване на последиците от земетресението, и областният управител на област Перник инж. Иво Петров.

 

На заседанието бяха представени резултатите от извършената проверка на 165 обекта в община Перник. Със заповед на кмета на общината те са обявени за частично или пълно премахване. Участниците в заседанието получиха информация за обработените до момента искания за възстановителна помощ.

 

За покриване на щетите от земетресението на община Перник се предоставят 919 946 лева, от които 333 520 лв. за възстановяване сградата на 4-то СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Перник. Решението за отпускане на средства за Професионалната гимназия по облекло и туризъм в града, се отлага за допълнителна технико-икономическа експертиза и преценка на целесъобразността за укрепване на сградата.

За възстановителна помощ на граждани се отпускат 411 142 лв., а за разплащане на разходите по оценка на щетите - 76 800 лева.

Комисията прие решение за изготвяне на информационен материал, със срок 31-и август, в който да се разяснят правата на гражданите при получаването на възстановителна помощ и отстраняване на щетите от земетресението.