Намирате се в: Начало Държавата в подкрепа на област Перник Опростени правила за подпомагане на пострадалите от земетресението в област Перник
Опростени правила за подпомагане на пострадалите от земетресението в област Перник

Пострадалите граждани, които след земетресенията са получили еднократна финансова помощ от 325 лв. от Министерството на труда и социалната политика, няма да връщат тези пари при одобрение на финансиране, предназначено за ремонтни дейности.

До края на тази седмица оперативната група за преодоляване на щетите от земетресенията ще представи информационен материал с кратка и достъпна информация за процедурите за подпомагане от страна на държавата. Документът ще съдържа разяснение кои граждани имат право на финансиране и възстановяване на разходи и по какъв начин могат да получат помощ.

Допълнителна информация

По обобщените справки на Междуведомствената комисия към момента са идентифицирани 163 имота, за които е поискана възстановителна помощ за цялостно или частично разрушаване. От тях 12 сгради вече са премахнати, а 77 предстои да бъдат разрушени.

Досега Междуведомствената комисия е получила от Община Перник 3790 молби за финансиране, от които 200 са искания за възстановяване на разходи с обем над 10 000 лв. Близо 1500 молби засягат суми в интервала 2000–10 000 лв., а други 1300 молби са за щети на стойност под 2000 лв. Очаква се тази статистика да претърпи промяна с напредване на работата по обработване на исканията и молбите от страна на Общината и на Комисията. Работи се и по установяване на състоянието и на други сгради, попадащи в различни законови хипотези – в условия на търпимост, заварени строежи, незаконни сгради. За тези случаи също ще се търси решение. От началото на седмицата два мобилни експертни екипа правят проверка и събират информация по отделните случаи.