Намирате се в: Начало Държавата в подкрепа на област Перник Министър Томислав Дончев: Имаме готовност още следващата седмица да поръчаме първите сглобяеми къщи
Министър Томислав Дончев: Имаме готовност още следващата седмица да поръчаме първите сглобяеми къщи

Министър Дончев обяви, че в момента текат преговори за отпускане на допълнителен финансов ресурс от 3,5 млн. лв. от държавния бюджет за подпомагане от страна на Междуведомствената комисия. В допълнение се предвижда чрез министерството на земеделието и храните да бъде отпусната помощ под формата на дърва за огрев, като получателите на този тип подпомагане ще се определят по препоръка на местната власт. Предвижда се за целите на правилното и прозрачно разходване на ресурсите да бъдат привлечени специализирани неправителствени организации, които да наблюдават изпълнението на дейностите.

Във връзка с многобройните сигнали от пострадали граждани, на които се отказва изплащане на обезщетение по застраховки след земетресенията, от утре (петък) в сградата на Областна администрация – Перник се открива изнесена приемна на Комисията по финансов надзор. Приемната ще работи от 10:00 до 13:00ч. и ще бъде на разположение и в понеделник, 17 септември.

Министър Дончев призова Инициативния комитет за Перник да спази поетите ангажименти към оперативната група за преодоляване на щетите от земетресенията и да предостави своите предложения за критерии, които да бъдат включени в системата за оценка на най-тежко пострадалите, избрани за приоритетно подпомагане със сглобяеми жилища. В продължение на дебата относно реда на разпределяне на финансовата помощ за щетите до 2000 лв. се очаква Инициативният комитет да предложи вариант за решение чрез ясен механизъм, който да доказва неотложната необходимост от парична подкрепа на пострадалите с невъзможност да покрият щетите със собствен ресурс. Очаква се представител на Инициативния комитет да бъде включен и в състава на обществения съвет за управление на даренията, постъпили по линия на Националната благотворителна кампания на БЧК.

От Община Перник е изискано в срок до 17 септември да определи местата, които ще бъдат ползвани за кризисно настаняване, както и броя лица, които предстои да бъдат подпомогнати чрез тази мярка.

Допълнителна информация

До момента броят на подадените молби от гражданите на Област Перник към двете общини Перник и Радомир е общо 9 627  (за община Перник 8507 и  за община Радомир  - 1 120). Подадените молби към АСП за еднократна помощ от 325 лв. са 12 650, като от тях са подпомогнати  6 119 лица и семейства на обща стойност 1 988 675 лв.

Подпомогнатите частни имоти от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане до момента са 297 (по сила на решения № 5, 6, 8 и Решение от 05.09.2012 г.) на обща стойност 1 466 124 лв.