Намирате се в: Начало Държавата в подкрепа на област Перник Над 300 домакинства са получили финансиране от държавата за преодоляване на щетите от земетресенията
Над 300 домакинства са получили финансиране от държавата за преодоляване на щетите от земетресенията

В отговор на искането на Община Перник за междинно плащане за възстановяване на разходи за ремонтни дейности, възложени директно от Общината след земетресенията,  Междуведомствената комисия реши да отдели изискания финансов ресурс в размер на 1,6 млн. лв., който да бъде изплатен след заключенията от доклада на Държавната финансова инспекция.

Във връзка с дебата за предоставяне на финансова помощ за пострадалите, чиито щети са оценени на стойност под 2 000 лв. и не касаят конструктивно укрепване, е предприет подход, при който всеки случай ще бъде разглеждан отделно, a при решението ще се взима предвид социалният статус на пострадалите на основата на становище от  Агенцията за социално подпомагане.

Все още се очаква Община Перник да предостави своите предложения за критерии за подбор на пострадалите, които да бъдат подпомогнати чрез изграждане на сглобяеми къщи, както и конкретни предложения за хора и семейства, които да бъдат подпомогнати чрез тази мярка. Към момента се разработва заданието за предоставяне на ценови оферти от страна на фирми-доставчици на сглобяеми постройки. Предвижда се процедурата за избор на изпълнители да бъде обявена следващата седмица, а потенциалните кандидати да имат срок от 5 работни дни да предоставят ценови предложения. Изборът на фирмите-изпълнители ще бъде направен от Националния обществен съвет към Българския Червен кръст, който инициира Национална благотворителна кампания в помощ на пострадалите от Област Перник.  Сглобяемите жилища за най-тежко пострадалите от земетресенията ще бъдат закупени със средствата, събрани чрез благотворителната кампания.

По предложение на министър Дончев на своето следващото заседание Междуведомствената комисия ще разгледа предложението на Община Перник за необходимите средства, предназначени за  мобилизиране и пригодяване на общински сгради за кризисно настаняване.