Намирате се в: Начало Новини Областният управител проведе среща с експерти във водния сектор от Световната банка
Областният управител проведе среща с експерти във водния сектор от Световната банка
Участниците в дискусията коментираха проблемите във ВиК – отрасъла и ползите от съществуването на ВиК – асоциация.

Световната банка осигурява техническа помощ за улеснение  реализацията на реформата във ВиК - отрасъла, информира ръководителят на проекта г-н  Пиер Мантовани. Той подчерта, че експертната помощ от страна на банката е по посока предоставяне на по-качествена услуга за клиентите, което ще стане възможно с покриването на европейските стандарти в сектора и с европейско финансиране.

Областният управител инж. Иво Петров заяви, че реформата във ,,ВиК’’въздейства на социално – икономическото развитие на населените места. Той подчерта, че учредената през 2012 г. асоциация по ВиК в област Перник трябва да поеме обединеното управление на активите на ,,ВиК’’ дружеството на територията на шестте общини. Той посочи като основни проблеми в региона  остарялата водопреносна и канализационна мрежа.

Очертани бяха проблемните области в отрасъла, които са по посока ефективност на ,,ВиК’’ услугите, отговорност за инвестиционната политика за поддържане и развитие на ,,ВиК’’ системите и съоръженията, както и необходимост от специализирана комплексна законова рамка за дейността на водния отрасъл в националното законодателство на Република България.

Областният управител заяви, че осигуряването на средства за рехабилитация на ВиК – структурата ще доведе до намаляване на загубите на вода и ще увеличи ефективността.

Специалистите от Световната банка подчертаха като основно предимство в нашата област наличието на един ВиК – оператор и консолидирана регионална структура за управление на активите.

Участниците в срещата се обединиха около пожеланието Асоциацията по ВиК в област Перник да получи реалната възможност да  получи финансиране по оперативни програми.