Намирате се в: Начало Новини БЧК започва набирането на оферти за изграждането на сглобяеми къщи за най-пострадалите
БЧК започва набирането на оферти за изграждането на сглобяеми къщи за най-пострадалите

Предмет на поръчката:

Изграждане на следните типове сглобяеми къщи:

- еднофамилна къща,  състояща се от санитарен възел, дневна с кухненски бокс, 1 спалня - площ около 35 – 40м2;

- еднофамилна къща,  състояща се от санитарен възел, дневна с кухненски бокс, 2 спални - площ около 50- 60м2

- еднофамилна къща, състояща се от санитарен възел, дневна с кухненски бокс, 3 спални/ площ около 70 -80м2.

Общ брой на изгражданите къщи – от 10 до 40 къщи.

Описание на къщите

- едноетажни сглобяеми постройки с дървена носеща конструкция;

- монтират се върху предварително отлят олекотен бетонен фундамент;

- външни стени с вградена топло и звуко изолация;

коефициент на топлопреминаване Uмин.=0,40W/(m2K);

външна облицовка -сайдинг сух монтаж/ дърво, винил,др./;

- вътрешни стени с вградена звукоизолация;

вътрешна облицовка / гипс картон, шпакловка,латекс; дърво,лак; PVC; MDF и др./;

- покрив двускатен с топлоизолация;

коефициент на топлопреминаване Uмин.=0,35W/(m2K);

покривно покритие – метални профилирани листове с полиестерно покритие или керемиди;

водоотвеждаща PVC система;

- хидро и топлоизолиран под върху бетонния фундамент;

коефициент на топлопреминаване Uмин.=0,45W/(m2K);

подови покрития – ламинат,терикот в санитарния възел;

- прозорци – PVC бели със стъклопакет;

- врати – с финишно покритие;

- комин – единичен;

- инсталации;

Електро инсталация – напълно завършена в габаритите на къщата и включваща: 1 вътрешно табло; 1 осветително тяло, 1 ключ и 2 контакта във всяко помещение;

В иК инсталация – напълно завършена в габаритите на къщата и включваща: 1 подов сифон, 1 душ-батерия,1 смесителна батерия за мивка, 1  смесителна батерия за кухня,изводи за бойлер;

- оборудване – Мивка за санитарен възел, тоалетно седало – моноблок, кухненски шкафове с мивка /без ел.уреди/;

- за целогодишно всесезонно ползване;

- дълготрайни;

- устойчиви на земетресения.

Изисквания към материалите

- дървесина – за производството на елементи на стени, тавани и покриви трябва да бъдат използвани само сухи /сушени в камера/дървени материали.  Съдържанието на влага в дървесината при производството на панели да не  надвишава 18 %, а  за елементите, които трябва да се залепят -15 %. За покривните форми /конструкции/ трябва да се използва само дървен материал с максимална влажност до 20 %.

Подбраният съгласно БДС 17097-89 дървен материал трябва да отговаря минимум на второ качество от критериите за сортиране на  дървен материал при визуалния подбор;

импрегнирана срещу вредители /Средства за защита на дървесината, които съдържат РСР, линдан, хром и перметрин, арсен и тежки метали не могат да бъдат използвани.Използваните при необходимост средства за защита трябва да се разрешени от държавните органи и да притежават необходимите сертификати, позволяващи влагане в подобни конструкции./;

- изолационни материали - препоръчва се използването на слабопроводни топлоизолационни материали – вати от био-материали и минерални вати, имащи топлопроводност ? ? 0.06 W/m?K.  Дебелината на влакната  трябва да бъде не повече от  6 - 7 µм , а обемната им плътност 30 – 50 кг.м?. Допуска се използването на пенополистирол (EPS)  с обемна плътност от 15 до 35 кг.м?, и коефициент на топлопроводност ?  от 0.038  до 0.041 W/m?K. Всички топлоизолационни материали трябва да бъдат придружени от декларация за безвредност, дадена от производителя или доставчика на тези материали.

- облицовъчните материали /дървесни, гипсови,PVC,керамични и др./ трябва да не отделят вредни емисии и да са сертифицирани за влагане в строителството;

- свързващите елементи / планки,винтове,пирони,скоби,болтове и др./ е задължително да са защитени от корозия;

При избора на материали с еднакви качества се препоръчва следната последователност:

- произведени в България;

- произведени в ЕС;

- произведени в други страни със сертификат за продажба в ЕС.

Офертите следва да съдържат следната информация за:

  1. 1. Проект на типови сглобяеми къщи, съгласно описаните по–горе параметри.
  1. 2. Времеви график за изпълнение на поръчката с включени изграждането на фундамент, доставка и монтаж на сглобяемите къщи и довършителни работи, който да не надхвърля 2 (два) месеца или 60 календарни дни от възлагането на поръчката.

3.   Предложена цена, в която е включен целият процес от изграждането на фундамента до предоставянето на къщата „до ключ”.

Документи, които следва да се представят:

-         Удостоверение за вписване в „Централния професионален регистър на строителя” за първа група, трета категория;

-         Удостоверение за липса на задължения към НАП;

-         Копие от „Отчет за приходи и разходи” за реализиран оборот от строителна дейност за последните три години.

Крайният срок за представяне на офертите – до 17.00 часа на 1 октомври 2012г. в Българския Червен кръст на адрес: гр. София, бул. «Джеймс Баучер» 76, стая 111 (Деловодство), в запечатан непрозрачен плик.

 Тази покана се публикува на сайта на БЧК, Областната администрация Перник, Община Перник и валидността и е до 17.00 часа на 1 октомвери 2012 г.

След обсъждане на предложенията, Общественият съвет към БЧК ще класира фирмите, отговарящи на условията и предложили най–ниска цена,  и ще избере изпълнител.

РЪКОВОДСТВО НА БЧК