Намирате се в: Начало Новини Инж. Иво Петров присъства на стартирането на проекта за рехабилитация на пътя Блатешница - Байкалско
Инж. Иво Петров присъства на стартирането на проекта за рехабилитация на пътя Блатешница - Байкалско

"Пътят свързва община Земен с община Радомир и област Кюстендил, и е пряка връзка до Земенския манастир и други известни природни и исторически забележителности“, добави Ангелов.

Към строителите и гражданите с приветствие се обърна областният управител на Перник инж. Иво Петров.

На събитието присъства и директорът на ОПУ Перник инж. Румен Сачански.

Информация за състоянието на обекта и планираните по проекта дейности:

Общото състояние на настилката като цяло е лошо с множество мрежовидни и единични пукнатини, дупки и слягания. Съществуващата настилка е асфалтова, само с един износващ пласт асфалтобетон, който в последните 10 години не е поддържан и рехабилитиран и в момента е в изключително лошо състояние.

На участъка, който ще се рехабилитира има голямо съоръжение – мост при км 8+036.525, едноотворен, със светъл отвор 8 м и дължина на връхната гредова конструкция 9 м. Предвижда се разваляне на съществуващите: пластове на настилката; стоманения парапет, хидроизолацията и изравнителния пласт циментова замазка под нея, както и изпълнение на нови: тротоарни блокове; нов слой изравнителен бетон; хидроизолация; преходни конструкции за дилатационните фуги; двупластова асфалтобетонова настилка; стоманен парапет за пешеходци и фугиране на обрушените фуги по лицевата каменна зидария на устоите и крилата.

Общата стойност на проекта е 4 928 500.08 лева. Проектът се изпълнява със средства от държавния бюджет и съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. Строителните дейности ще се извършват от „СК-13 ПЪТСТРОЙ”АД – гр. Перник. По договор, фирмата следва да изпълни задълженията си в срок от 55 календарни дни.