Намирате се в: Начало Новини Два обновени кабинета по проект с Агенцията за хората с увреждания
Два обновени кабинета по проект с Агенцията за хората с увреждания

 Това е първият проект на ОА - Перник в тази насока и първото й партньорство с АХУ. Целта е предоставяне на хората с увреждания на улеснения на работното място и осигуряване на възможност да упражняват своите трудови права като останалите служители на администрацията. Ръководството на ОА - Перник цени високо приноса, знанията, уменията и опита на тези служители.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на хората с увреждания и ефективното им социално включване в обичайна работна среда са други значими цели и полезни ефекти на проекта.

Дейностите по проекта се осъществиха в рамките на 4 месеца, като през този период се извърши приспособяване и оборудване на две работни помещения, съобразени с индивидуалните потребности на служителите. Сменена бе дограмата, монтирани бяха климатици, работните помещения са оборудвани с компютри и копирна техника, осигурени са ергономични столове и офис – оборудване.

Общата стойност на проекта възлиза на 11 095 лв., от които собсвеното финансиране от страна на ОА – Перник е в размер на 2 048 лв.

Реализирането на проекта дава публичен пример и насърчава промяна в нагласите на работодателите по отношение на наемане и задържане на работа на хората с увреждания.