Намирате се в: Начало Новини Днес в Перник ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район
Днес в Перник ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район
Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Представяне на подхода, метода и конкретните стъпки по видове дейности при разработването на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

2. Представяне и обсъждане на проект на Национална концепция за пространствено развитие на Република България.

3. Осигуряване на възможности за заетост на младите хора и намаляване на младежката безработица на територията на Югозападен район.

4. Представяне и обсъждане на SWOT анализ за нуждите на оперативната програма за регионално развитие 2014-2020 г. (трети етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020г.”)

5. Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за 2013 г.

6. Представяне на информация за дейността на тематичните работни групи за разработване на оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.