Намирате се в: Начало Областен щаб Заседание на Областния щаб във връзка с готовността за зимния сезон
Заседание на Областния щаб във връзка с готовността за зимния сезон

На 08.10.2012 г., от 14.00 часа, в Заседателната зала на Областна администрация – Перник ще се проведе заседание на оперативната група на Областния щаб. То се свиква на основание на Заповед №Р-231 от 18.09.2012г., на министър – председателя на РБългария Бойко Борисов. В заседанието ще участват и кметове на общини в област Перник, които ще докладват за готовността на общините за работа в усложнена зимна обстановка. Ще бъде предоставена информация и за работата на областните структури и дружества за работа при тежки зимни условия.

На срещата ще бъде уточнен и срокът за извършване на проверка на техниката за почистване на републиканската и на общинската пътни мрежи.