Намирате се в: Начало Новини Форум – „Младите хора – информирани и активни граждани на България и Европа” ще се проведе в Перник
Форум – „Младите хора – информирани и активни граждани на България и Европа” ще се проведе в Перник

Целта на форума е да даде трибуна на овластените да формират младежките политики, за да представят процесите, приоритетите, нормативно осигурените перспективи, както и предстоящите инициативи, обърнати към решаването на наболелите в цяла Европа проблеми на хората в младежка възраст.

Инициативата предоставя добра възможност на младите хора да обменят опит и идеи, изявявайки себе си, позициите си и очакванията си към хората, с влияние върху процесите на развитие.

Форумът ще бъде официално открит от областния управител инж. Иво Петров и от народния представител Ирена Соколова на 10.10.2012 г. от 15.00 часа в Конферентната зала на ОК „Дворец на културата” в Перник.

Приветствие към участниците ще отправят министър Томислав Дончев, Секретарят по социалните политики, младежта и спорта на Президента на Р България - Деяна Костадинова, областният управител на област Кюстендил - Владислав Стойков и зам.областният управител на област Благоевград - Георги Баханов.

Програма на форума:

10 октомври 2012 г. (сряда)

15.00 – 15.30

ОТКРИВАНЕ НА ФОРУМА

Иво Петров, Областен управител на област Перник

Ирена Соколова, Народен представител в  41-то НС, Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта

Владислав Стойков, Областен управител на област Кюстендил

Георги Баханов, Зам. областен управител на област Благоевград

Деяна Костадинова, Секретар по социалните  политики, младежта и спорта на Президента на Република България

Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от Европейския съюз

ПАНЕЛ 1 : ДА МОЖЕШ ДА ИЗБИРАШ = ДА УПРАВЛЯВАШ ЖИВОТА СИ

Модератори :  Ани Димитрова, директор „Корпоративни комуникации”, Jobs.bg 

Адриана Манолова, координатор по проекта, Областна администрация, Перник 

15.30 – 16.15

РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Томислав Дончев

16.30 – 17.00

ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ : КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВОМОЩИЯ И РОЛЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА КОНСЕНСУС ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ „БЪЛГАРИЯ 2020”

Деяна Костадинова

17.00 – 17.30

МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Зорница Русинова, Заместник- министър на труда и социалната политика

17.30 – 18.00

КАРИЕРНАТА МЕДИЯ – КАКВО МОЖЕ ТЯ?

Ани Димитрова, Директор „Корпоративни комуникации”, Jobs.bg 

11 октомври 2012 г. (четвъртък)

ПАНЕЛ 2 : МЛАДОСТ – ЛИДЕРСТВО - БИЗНЕС

Модератори:

Ани Димитрова, директор „Корпоративни комуникации”, Jobs.bg

Денислав Захариев, координатор по проекта, Областна администрация, Перник

11.00 – 11.30

МЛАДИТЕ ХОРА ВЪВ ФОКУСА НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

Петя Евтимова, Заместник-министър на образованието, младежта и науката

11.30 – 12.00

КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА – ЕДНА ДОБРА ПРАКТИКА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Росица Янакиева, Кмет на община Перник

12.15 – 12.35

БИЗНЕСЪТ С ПОГЛЕД КЪМ МЛАДИТЕ

Константин Стаменов, Директор „Стратегическо планиране и инвестиции”, ”Стомана Индъстри” АД

14.00 – 14.30

ДОБРОТО ЛИДЕРСТВО – ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС

Ирена Соколова, Народен представител в  41-то НС, Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта

14.30 – 15.00

КАЗУСИ И РАБОТА В МАЛКИ ГРУПИ

Ирена Соколова

15.00 – 15.20

ПРОГРАМИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ

Миглена Узунова, Директор „Човешки ресурси” в М ТЕЛ

15.20 – 15.40

ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КЛУБ

Цветанка Драгомирова, Клуб „Европа”, Професионална гимназия по икономика, Перник

16.00 – 16.20

НАШИЯТ ОПИТ С МЛАДИТЕ ХОРА

“САТ ТЕХНИКС” ООД

16.20 – 16.40

ПРОГРАМИТЕ РАБОТЯТ

“ЕЙ ЕЛ ЕС ГРУП” ООД

16.40 – 17.00

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МОЕТО ПОКОЛЕНИЕ

Стефан Радев, Организация за научно-техническо развитие на студентите

17.00 – 17.20

БИЗНЕСЪТ – ЧАСТ ОТ ИНОВАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Драган Станковски, Директор „Информационни технологии”, ЕПУ

17.20 – 18.00

ЛИЧНОСТЕН АНАЛИЗ, СПОДЕЛЯНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Георги Антонов, Анелия Василева

Психолози – групови треньори

12 октомври 2012 г. (петък)

ПАНЕЛ 3 : ИДЕИТЕ – ДВИГАТЕЛЯТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД

Модератори :

Ани Димитрова, директор „Корпоративни комуникации”, Jobs.bg

Изабела Борисова, Координатор по проекта, Областна администрация, Перник

10.00 – 11.30

МОЯТА БИЗНЕС ИДЕЯ

Симулация

Ани Димитрова, Директор „Корпоративни комуникации”, Jobs.bg

11.30 – 12.00

ЕВРОПА НА МЛАДИТЕ

Моника Панайотова, Председател на МГЕРБ,  народен представител в  41-то НС, председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, 41-то НС

13.15 – 14.15

МОЯТА БИЗНЕС ИДЕЯ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТБОРИТЕ

Ани Димитрова, Директор „Корпоративни комуникации”, Jobs.bg

14.30 – 15.30

АНКЕТИРАНЕ. ГРУПОВА СНИМКА И ЗАТВАРЯНЕ НА ГРУПОВИЯ ПРОЦЕС

Георги Антонов, Анелия Петрова

Психолози – групови треньори

15.30 – 16.00

НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА

Иво Петров, Областен управител на област Перник

Ирена Соколова, Народен представител в  41-то НС, Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта