Намирате се в: Начало Новини Втори проект от обектите от ІV-ти етап на ОПРР за рехабилитация стартира днес в област Перник
Втори проект от обектите от ІV-ти етап на ОПРР за рехабилитация стартира днес в област Перник

Лот 39 включва участък от път II-63 Перник - Стрезимировци от км 43+300 до 52+594.89. Общата дължина на пътя, който ще бъде рехабилитиран, е 9.295 км. Изпълнител на строително-монтажните дейности фирма е „СК – 13 Пътстрой” АД. Строителният надзор ще се осъществява от ДЗЗД „ТРАНСЕКО”. Договорът за строителство е на стойност 5 386 747, 20 лева с ДДС, а за строителния надзор – 191 400 лева с ДДС.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.  и е на на стойност на 5 795 335.20 лева, като съфинансирането от Европейски фонд за регионално развитие е – 4 926 034.92 лева.

На събитието присъства и кметът на община Трън Станислав Николов,  както и директорът на ОПУ Перник инж. Румен Сачански.