Намирате се в: Начало Новини Областният управител участва в Международна конференция за управление при природни бедстия
Областният управител участва в Международна конференция за управление при природни бедстия
Инж. Петров не спести и проблемите, с които се е сблъскал и направи предложения, касаещи работата на институциите в подобна ситуация. Той акцентира върху необходимостта от създаването на Национален щаб, който да координира действията при природни бедствия от такъв мащаб, по-добрата организация при определяне на тежко, средно и леко пострадалите, усъвършенстване на системата за оповестяване, промяна в нормативната база относно критериите за социално подпомагане и др.

Своя ценен опит за реакция при кризи и природни бедствия споделиха и международните участници от Регион Трентино, Италия и от Област Клагенфурт, Австрия. Те подчертаха съществената  роля на превенцията в подобни ситуации и приносът на  пожарникарите – доброволци, които подпомагат работата на институциите в такива тежки моменти.

В изказването си, представителят на Европейската комисия - г-жа Брайлеско, постави акцент върху добрата координация между институциите в кризисни условия. Тя подчерта, че броят на бедствията и нанесените щети в световен мащаб се увеличават и това налага преосмисляне и по-добра организация на усилията и ресурсите при превенция, подготовка и реакция при кризи.

По време на форума, заместник – министърът на отбраната Валентин Радев говори за "Участие на формирования от Въоръжените сили в оказване на помощ на населението при бедствия". Началникът на кабинета на отбраната Йордан Божилов запозна участниците с резултатите, изводите и препоръките от проведената национална конференция "Превенция,управление и преодоляване на последствия от кризи".

Международната конференция бе организирана от Областната администрация на Софийска област, под патронажа на Кристалина Георгиева – европейски комисар по муждународно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. От нейно име приветствие към участниците поднесе съветника и Енчо Господинов. Поздравления бяха получени от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, както и от министъра на околната среда и водите – г-жа Нона Караджова.

Конференция - управление при кризи

Конференция - управление при кризи

Конференция - управление при кризи