Намирате се в: Начало Новини Изпълнена е 75 % от рехабилитацията на участък от пътя Перник-Стрезимировци
Изпълнена е 75 % от рехабилитацията на участък от пътя Перник-Стрезимировци
След приключване на всички предварителни строително-монтажни дейности ще бъде положена асфалтовата настилка, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Очаква се в средата на ноември проектът да бъде напълно завършен.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е фирма „СК – 13 Пътстрой” АД. Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „ТРАНСЕКО”. Договорът за строителство е на стойност 5 386 747, 20 лева с ДДС, а за строителния надзор – 191 400 лева с ДДС.

Лот 39 е част от обектите в ІV-ия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Стойността му е 5 795 335.20 лева. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 4 926 034.92 лева.

След  завършването на проекта жителите на град Трън и област Перник ще пътуват по-удобно и по-безопасно. Ще се улесни връзката към съседна Сърбия през граничен пункт Стрезимировци и ще се насърчи развитието на туризма в региона.

Рехабилитация път Трън - Стрезимировци