Намирате се в: Начало Новини В 40 населени места с компактно ромско население ще бъдат извършвани безплатни гинекологични и педиатрични прегледи
В 40 населени места с компактно ромско население ще бъдат извършвани безплатни гинекологични и педиатрични прегледи

В рамките на събитието бе даден старт на поредица от инициативи, част от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Основният акцент бе поставен върху мерките, които целят да повишат здравната култура и достъпа до здравеопазване на уязвимите групи от етнически произход. В продължение на месец и половина в 40 български населени места ще бъдат реализирани педиатрични или гинекологични прегледи чрез мобилните единици, с които Министерство на здравеопазването разполага. Те ще бъдат ситуирани на места с компактно ромско население, така че да бъде обхванат максимален брой желаещи, които нямат достъп до здравни услуги. Дейностите ще бъдат реализирани с помощта на здравните медиатори, регионалните здравни инспекции, гинеколози, общопракатикуващи лекари и педиатри от местните болнични заведения. В допълнение, ще бъдат извършвани и безплатни тестове за СПИН.

Събитието бе открито от г-н Цветан Цветанов, Зам. министър председател на Р България и Председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, който посочи, че успехът на Националната стратегия за интегриране на ромите  може да бъде постигнат само в партньорство с местната власт, законодателния орган, неправителствени и други партньорски организации.

Министърът на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова подчерта, че осигуряването на достъп до здравни грижи до всички групи от населението, включително и най-уязвимите, е сред приоритетите на Министерство на здравеопазването и говори за устойчивост в политиката на правителството. За изпълнението на дейностите по стратегията, министерството използва всички възможни подходи, в т.ч. включване в дейностите на всички свои структури, използване на мобилни кабинети за посещение и на най-отдалечените места, тясно взаимодействие с Националната мрежа на здравните медиатори, обучение на младежи от ромската общност в медицински колежи и университети.

Г-жа Ирена Соколова, народен представител в 41-то НС и инициатор на форума обобщи, че инициативата цели подобряване на здравния статус на уязвимите групи, принадлежащи към етническите малцинства.  „Основният фокус е майчино и детско здравеопазване и подобряване достъпа до педиатрична и гинекологична помощ в общността“ - допълни Ирена Соколова и поясни, че организациите, партньори в инициативата, имат история на успешно сътрудничество и тяхното участие е знак за това, че има воля мерките, заложени в Националната стратегия за интегриране на ромите да бъдат реализирани с експертна и политическа подкрепа.

Д-р Ангел Кунчев, Главен Държавен здравен инспектор на Р България увери, че този модел на работа между здравните медиатори, регионалните здравни инспекции и медицинските специалисти неведнъж е доказал своята висока ефективност по отношение на комуникацията с труднодостъпните групи. Той съобщи, че в рамките на тази инициатива ще се включат и екипите, работещи по Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Във форума участие взе и г-жа Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничетво по етническите и интеграционни въпроси към МС, която представи в детайли Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).