Намирате се в: Начало Новини 105 деца от Перник и региона се включиха в Детска полицейска академия
105 деца от Перник и региона се включиха в Детска полицейска академия

Тя се провежда в общините Перник, Брезник, Радомир и Земен през учебната 2012-2013 г . В нея участват ученици на възраст между 10 и 14 години. Изпълнявайки директивата на ЕС за интегриране на ромите в целевите групи, в академията са включени и деца в риск от виктимизиране и деца с риск от криминализиране: ромски деца, аутсайдери, деца с асоциално и девиантно поведение.

 

Броят на участниците в ДПА е 105.  С децата работят инспектори от Детска педагогическа стая, от Охранителна полиция, Криминална полиция, служители от Оперативна дежурна част, служители от сектор “Пътна полиция” и „Научно – техническа лаборатория“. Обучители ще бъдат и служители от сектор “Борба с организирана престъпност” - Перник, Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – Перник, специалисти от Областния съвет на Български Червен кръст и доброволци на Българския младежки Червен кръст от област Перник, психолози, неправителствени и правителствени организации.

Детската полицейска академия има обучителна, възпитателна и корекционна цел, насочена към развиване на силните страни на учениците и цялостното им личностно развитие. Затова проектът е под надслов “Училище за живота!”.

Основните цели на академията са ефективна ранна превенция за изграждане на трайни навици и нагласи за нетърпимост към престъпни прояви и избягване на въвличане в тях; трайни навици за спазване на законите , повишаване правната култура  на децата и, не на последно място, безопасно поведение и начините, по които могат да се предпазят, за да не станат жертва на престъпление.

Участниците в ДПА ще преминат специализирано обучение в пет модула, в които ще се запознаят с различните страни на полицейската работа, ще се научат да се грижат за своята безопасност и за безопасността на другите, да помагат на хората в беда, първа долекарска помощ и работа в екип.