Намирате се в: Начало Държавата в подкрепа на област Перник В процес на изграждане са първите къщи за най-тежко пострадалите от земетресенията в област Перник
В процес на изграждане са първите къщи за най-тежко пострадалите от земетресенията в област Перник

На своето последно заседание миналата седмица Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет разпредели още 246 370 лв. за преодоляване на последиците от земетресението през м. май тази година. С последното решение на Комисията общата финансова помощ от държавата за общините Перник, Радомир и Столична до момента възлиза на 16 292 329 лв.