Намирате се в: Начало Новини Представители на ЦИК проведоха обучение с членовете на РИК - Перник
Представители на ЦИК проведоха обучение с членовете на РИК - Перник
В срещата, която се състоя в Заседателната зала на Областната администрация,  участваха и представители на общините, на „Информационно обслужване” АД, на ТЗ „ГРАО”, на МВР и на служба „Пожарна и аварийна безопасност”.

Г-жа Сабрие Сапунджиева подчерта важността на предстоящия референдум и отговорността на ангажираните институции в неговото организиране и безпроблемното му провеждане, съгласно изискванията на закона и методическите указания на ЦИК.

Към настоящия момент в цялата област са сформирани СИК и са подготвени избирателните списъци. Не са постъпили искания за разкриване на подвижни избирателни секции в областта, обяви председателят на РИК – Перник Денислав Захариев.

До 12.01.2013 г. желаещите да гласуват по настоящ адрес могат да подадат заявление в съответната община. Експертите от ЦИК уточниха още, че за предстоящото национално допитване няма да се издават удостоверения за гласуване на друго място, с изключение на членовете на ЦИК и на РИК. Те подчертаха, че изборните книжа и материали от проведения референдум следва да бъдат предоставени в общините.

Г-н Троянов говори за спецификата на работата на СИК, акцентирайки и върху случаите, в които е допустимо дописване на лица за гласуване в избирателните списъци.

През следващата седмица ще се проведат и обученията на членовете на СИК в област Перник.