Намирате се в: Начало Референдум Р Е Ш Е Н И Е № 15 - НР Перник, 14 януари 2013 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 15 - НР Перник, 14 януари 2013 г.

На основание  постъпили заповеди и предложения от кметовете на общини на територията на Област Перник във връзка с това, че няма постъпили заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна урна в указания срок до 27.12.2012г., Районна избирателна комисия - Перник

РЕШИ:

ЗАКРИВА Подвижни секционни избирателни комисии, както следва:

  1. ПСИК № 143200139 за Община Перник;
  1. ПСИК № 143600052 за Община Радомир;
  1. ПСИК № 140800018 за Община Брезник;
  1. ПСИК № 145100022 за Община Трън;
  1. ПСИК № 141900017 за Община Земен;
  1. ПСИК № 142200010 за Община Ковачевци.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок.

                                                                                                                         Председател:

Денислав Захариев

                                                                                                                        Секретар:

Галина Никодимова