Намирате се в: Начало Референдум РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЕРНИК Р Е Ш Е Н И Е № 16- НР Перник, 25 януари 2013 г.
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЕРНИК Р Е Ш Е Н И Е № 16- НР Перник, 25 януари 2013 г.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЕРНИК

Р Е Ш Е Н И Е

№ 16- НР

Перник, 25 януари 2013 г.

ОТНОСНО: Закриване на секционна избирателна комисия  за произвеждане на Националния референдум на 27 януари 2013 г. на територията на избирателен район № 14 – Област Перник.

На основание  постъпила заповед №115/25.01.2013 г. на кмета на Община Перник и чл. 72 ал.7 и ал.8 от ИК, Районна Избирателна Комисия - Перник

РЕШИ:

ЗАКРИВА Секционна избирателна комисия:

  1. СИК № 143200138 – СБДПЛР - ЕООД гр. Перник.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок.

                                                                                                                                                                                    Председател:

                                                                                                                                                                                              Денислав Захариев

                                                                                                                                                                              Секретар:

                                                                                                                                                                                             Галина Никодимова