Намирате се в: Начало Новини Антон Михайлов е избран за началник на „Инспекция по труда” - отдел „Перник”
Антон Михайлов е избран за началник на „Инспекция по труда” - отдел „Перник”

Антон Михайлов е роден на 31.10.1970г. в град Дупница. Магистър е по право от Великотърновския университет. Има 16-годишен стаж в системата на МВР като инспектор и дознател в сектор „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”.

От 2008 г. до момента е работил като юрисконсулт в Дирекция „Национален строителен контрол” – София. Притежава опит в организацията и управлението на контролната дейност.

Дейността на отдел „Перник” към Дирекция „Инспекция по труда” Софийска област е възстановена от началото на 2013г. Проведени са конкурси за заемане на длъжностите „инспектор”, „старши инспектор” и „началник отдел”. Предстои ново провеждане на конкурса за заемане на длъжността „главен инспектор”. Резултатите от конкурсите ще бъдат съобщени в законоустановените срокове.

След проведените дейности за оптимизиране на структурата и повишаване на административния капацитет, отдел „Перник” продължава осъществяването на контрола по спазване на трудовото законодателство, на Закона за насърчаване на заетостта и на Закона за държавния служител на територията на област Перник.