Намирате се в: Начало Новини Изготвянето на нова Областна стратегия за развитие на област Перник бе обсъждано на заседание днес
Изготвянето на нова Областна стратегия за развитие на област Перник бе обсъждано на заседание днес

Членовете на Областния съвет се запознаха с първоначалните визии за Стратегическия документ и с графика за изпълнение на дейностите. На заседанието бе взето решение за сформиране на работни групи в шест области – „Икономика и пазар на труда”, „Образование, култура и спорт”, „Здравеопазване и околна среда”, „Устройство на територията и градска среда”, „Енергетика и инфраструктура” и „Регионални политики, управление и административен капацитет.”

Предстои създаване на екипите с експерти от всички общини, представители на Областна администрация – Перник, на браншовите организации, ведомства, неправителствени и граждански организации по посочените теми.

В дневния ред на днешното заседание беше гласуван и актуализирания правилник на Областния съвет за развитие.

На заседанието присъстваха кметове и зам.-кметове на общините, председатели на общинските съвети в областта, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Работата на ОСР бе ръководена от председателя на съвета  - инж. Иво Петров.