Намирате се в: Начало Новини ПОКАНА
ПОКАНА

В посочените групи ще участват представители на Областна администрация  - Перник и всички общини в областта, представители на териториалните структури на държавната власт, представители на неправителствени и браншови организации, граждански и бизнес сдружения.

Каним за участие представители  и на други организации, желаещи да се включат в разработването на Стратегията.

Областната стратегия за развитие е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Тя се разработва в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Новият стратегически документ трябва да определи приоритетите, средносрочните цели и мерките за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията за периода 2014-2020 година, като се съобрази със социално-икономическата среда в областта и с хоризонталните приоритети на регионалната политика устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.