Намирате се в: Начало Новини Областният управител се срещна с преподаватели от испанския професионален център „Сан Себастиян”
Областният управител се срещна с преподаватели от испанския професионален център „Сан Себастиян”

На срещата присъстваха директори на училища в Перник и представител на РИО на МОН.

Инж. Иво Петров запозна своите гости с ангажиментите и отговорностите, които изпълнява в качеството си на областен управител. Той акцентира върху важността на стратегическия документ, който нашата област разработи в посока развитие на формалното и неформалното образование и самостоятелното учене през целия живот.

Испанските преподаватели споделиха своя обучителен опит и подчертаха, че от възможностите на техния професионален център, който има своите регионални звена в различните градове, могат да се ползват младежи над 16 г. възраст. Там те получават образование и допълнителни компетенции, които се удостоверяват със сертификат, благодарение на който може да се продължи образованието и във висше учебно заведение. Професионалният център „Сан Себастиян” е открит през 2004г. и осъществява своята дейност в две основни програми: тясно специализирано обучение за представителите на самия център и отворени възможности  за обучение, квалификация и компетентности на младежи извън професионалното формирование. Обучението в центъра се осъществява чрез държавно финансиране.

Румяна Гьорева – началник отдел в РИО на МОН - Перник представи  добрите резултати от реализирането на проект „Успех”, който цели развитие на 8-те ключови компетенции на учениците, следвайки европейската референтна рамка. Тя посочи и положителните ефекти от прилагането на системата за кариерно развитие в България и в частност в област Перник, допълвайки, че дейността на испанския професионален център е много близка до същността на българския проект за кариерно развитие.

Добри практики и успехи в сферата на обучението и образованието в пернишките училища споделиха и директорите на ПГИ, ПМГ „Хр. Смирненски”, ПГОТ „Св. Иван Рилски” и V СОУ  „П.Р.Славейков”.

Испанските гости получиха и подаръци от областния управител за  спомен от  посещението си в нашата област. Двете страни изразиха готовността си да продължат установенето добро партньорство и сътрудничество.

По-късно представителите на професионалния център „Сан Себастиян” посетиха учебния корпус на ПГОТ „Св. Иван Рилски” в Перник, където директорът на учебното заведение – г-жа Карадашкова лично показа на своите гости учебните зали и работните помещения, в които се обучават възпитаниците на учебното заведение. Испанските преподаватели дадоха висока оценка за уменията и постиженията на учениците в различните професионални практики.

Среща областен управител - преподаватели от Испания