Намирате се в: Начало Новини Системата родители, деца, институции разискваха на среща на Областния Координационен механизъм
Системата родители, деца, институции разискваха на среща на Областния Координационен механизъм

При откриването на срещата, инж. Иво Петров заяви, че важно място в процеса на деинституционализация има съпреживяването и личното отношение към ситуацията на децата от институциите, личността на представителите на държавните институции и образът на добрия възрастен в живота на детето, както и системният подход към разбирането на взаимодействието между детето, неговите родители и институциите.

Подчертано бе, че още 9 деца следва да се изведат от ДМСГД в град  Перник.

Модератори на срещата бяха консултантите на „Надежда и домове за децата”  - психологът Людмил Стефанов, Надежда Петрова и Стефка Петева.