Намирате се в: Начало Новини Заключителни срещи с експертните групи за новата Областна стратегия за развитие 2014 – 2020г.
Заключителни срещи с експертните групи за новата Областна стратегия за развитие 2014 – 2020г.

 

Целта на тези срещи е да бъдат предложени за включване в новия стратегически документ на приоритети за развитие на областта през новия програмен период.·

“Икономика и пазар на труда” - 08 април 2013г. (понеделник) от 15:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник

“Образование, култура и спорт” - 09 април 2013г. (вторник) от 10:00ч. в Малкия салон на Двореца на културата, гр. Перник

“Здравеопазване и околна среда” - 09 април 2013г. (вторник) от 14:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник

“Устройство на територията и градска среда” - 10 април 2013г. (сряда) от 10:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник

“Енергетика и инфраструктура” ·- 10 април 2013г. (сряда) от 14:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник

“Регионални политики, управление и административен капацитет” -11 април 2013г. (четвъртък) от 10:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник

Областната стратегия за развитие е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Тя се разработва в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Новият стратегически документ трябва да определи приоритетите, средносрочните цели и мерките за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията за периода 2014-2020 година, като се съобрази със социално-икономическата среда в областта и с хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.