Намирате се в: Начало Новини Проект „Инициатива за здравно застъпничество” бе представен днес в Перник
Проект „Инициатива за здравно застъпничество” бе представен днес в Перник
Участниците в срещата бяха запознати с основните изводи от доклада върху ситуацията с изпълнението на Постановление №17 на МС на Р България от м. януари 2007г. за определяне условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в здравните заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
Лекторите уточниха, че здравно неосигурените лица, които търсят лекарска помощ, могат да се позоват на правото за лечение според цитираната разпоредба, но като същевременно отговарят и на няколко предварително зададени критерии. Те обявиха, че все още са малко социално слабите пациенти, които получават здравна консултация и лечение, въпреки че са осигурени държавни средства за изпълнение на Постановление №17.
От сдружение „ЛАРГО” призоваха за подкрепа и съдействие от страна на лечебните заведения, социалните служби, представители на неправителствените организации и други институции, за да се популяризира тази възможност за нуждаещите се лица.
В своето обръщение към участниците в кръглата маса, областният управител инж. Иво Петров заяви, че в момента се разработва и областната стратегия за етническите и интеграционните въпроси, в която са застъпени важните моменти относно повишаването на здравната култура и здравната профилактика сред ромската общност.