Намирате се в: Начало Новини Месец на Европа - област Перник
Месец на Европа - област Перник
В продължение на успешно проведената през 2012 г. седмица на „Европа – България” тази година кампанията е във връзка с отбелязване на Годината на гражданите 2013 г. Поредица от културни и информационни събития ще се проведат от 15 април  до 9 май 2013 г., като заключителната фаза ще бъде свързана с отбелязване „Деня на Европа”.

Кампанията  в област Перник се реализира под патронажа на областния управител инж. Иво Петров, съвместно със Съюза на народните читалища.

По-голямата част от гражданите в малките населени места в една или друга степен остават изолирани от масовите публични прояви по повод Деня на Европа. В тези селища развиват активна дейност читалищата.

В рамките на инициативата ще бъде прожектиран филм за Европейския съюз  „Тихите европейци”, който запознава гражданите с правата им в ЕС.

В Перник на 09.05.2013г., от 18.00ч., на  откритата сцена на читалище „Просвета-1909г.” в кв. Църква ще се проведе празничен концерт с участието на читалищни колективи и над 130 самодейци /от Перник, кв. Църква, Дивотино и други./

От информационния център на Европейския съюз в София са осигурени информационни материали, които се предоставят на всички народни читалища, библиотеки и музеи.

За информация Ви предоставяме и програмата за Област Перник  по общини за събитията, които се организират през месеца на Европа – България.

ПРОГРАМА ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Трън

15.04.2013г. 

11.30ч. 

СОУ „Гео Милев”

Презентация и беседа с ученици за правата на българските граждани в ЕС

НЧ „Гюрга Пинджурова – 1895 г.”, гр. Трън

Община Перник

16.04.2013г. 

15.00ч. 

Зала в НЧ „Пробуда – 1937 г.”, с. Кладница

Представление на ДТС „Ян Бибиян” при НЧ „Напредък – 1895”, гр. Радомир

НЧ „Пробуда – 1937 г.”, с. Кладница

15.04.2013г. 

13.00ч. 

ХГ „Марин Гогев”

Кръгла маса с ученици  от 5 клас

НЧ „Съзнание – 1922 г.”, кв. Мошино

23.04.2013г. 

17.30ч. 

Зала в НЧ „Елин Пелин – 1903 г.”, гр. Перник

Беседа и разясняване на правата на българските граждани с правата им като граждани на ЕС

НЧ „Е. Пелин – 1903г.”, гр.Перник

16.04.2013г.

17.04. 2013г

18.04.2013г.

16.04.2013г.

18.04.2013г.

14.00ч.

10.00ч.

14.00ч.

10.00ч.

14.00ч.

НЧ"Солидарност - 1930 г.", с. Лесковец

НЧ "Трудолюбие - 1926 г.", с. Боснек

НЧ "Св.Св. Кирил и Методий-1933 г.", с. Вискяр

НЧ "Васил Левски - 1975 г.", с. Зидарци

НЧ "Димитър Полянов - 1928 г.", с. Расник

Прожекция  на филм на тема: „Запознаване на българските граждани с правата и ма като граждани на ЕС” и дискусия.

Дискусия и музикални

програми  със съставите на читалищата.

НЧ  „Просвета – 1909 г.”,  кв. Църква, Перник

РЕКИЦ - Перник

26.04.2013 г. 

17.00 ч. 

Фоайето на Минна дирекция, гр. Перник

Тематична изложба посветена на „Месец на Европа”

НЧ „Миньор – 2005 г.”, Перник

30.04.2013г. 

13.00ч. 

Зала в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Драгичево

Кръгла маса – дискусия, конкурс за есе и рисунка

НЧ „Пробуда – 1922 г.”, с. Драгичево

09.05.2013г.

18.00ч. 

На открита сцена пред НЧ ”Просвета -1909г.”кв. Църква/при лошо време вътре в салона/

Празничен концерт „Деня на Европа” с колективите от НЧ в областта 

НЧ „Е. Пелин – 1903г.”, Перник

Съвместно със СНЧ –Йор.Дичев председател СНЧ-за област Перник

НЧ” Просвета-1909г.”

кв. Църква

Община Радомир

16.04.2013г. 

17.04.2013г. 

15.00 ч.

15.00 ч. 

Зала в НЧ „Пробуда – 1937 г.”,с. Кладница

Салон в НЧ „Методи Андонов -1927 г.”, с. Калище

Гостува с представление на ДТС „Ян Бибиян” при НЧ „Напредък – 1895”, гр. Радомир

НЧ „Напредък – 1895г.”,

Радомир

20.04.2013 г. 

14.00 ч. 

Салон в НЧ „Христо Ботев – 1928 г.”, с. Копаница

Прожекция на филм и беседа на тема: „Правата на бълг.граждани в Ес”

НЧ „Хр.Ботев – 1928г.”,

с. Копаница

08.05.2013г. 

14.00 ч. 

Салон в НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.”, с. Друган

Лекция и беседа на тема „Правата на българските граждани в ЕС” и концерт на читалищните колективи

НЧ „Бл. Гебрев – 1905г.”,

с. Друган

Община Ковачевци

17.04.2013г. 

15.00ч. 

Салон в НЧ „Методи Андонов – 1927”

Представление на ДТС „Ян Бибиян” при НЧ „Напредък – 1895”, гр. Радомир

НЧ „Методи Андонов – 1927”,

с. Калище

Община Брезник

09.05.2013г. 

11.00ч. 

На открита сцена пред НЧ „Просвещение – 1870 г.”,

Общоградско тържество с всички читалищни колективи посветено на „Деня на Европа”

НЧ „Просвещение – 1870 г.”,

гр. Брезник

Община Земен

06.05.2013г. 

12.00ч. 

На сцена пред НЧ „Крюгер Николов – 1922г.”

Беседа на тема „Правата на българските граждани като граждани на Европа” и концерт с читалищните колективи

НЧ „Крюгер Николов 1922 г.”,

с.Пещера