Намирате се в: Начало Новини Областният управител инж. Иво Петров поема председателството на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район
Областният управител инж. Иво Петров поема председателството на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

Бяха обсъдени  и представителите на РСР в Комитетите за наблюдение на  Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Представителите на РСР приеха Годишна индикативна програма за дейността си през 2010 година.На това заседание бе обявено, че от първи януари 2010 г. до 30.06.2010 година за председател на РСРЮР е избран инж. Иво Петров, областен управител на област Перник. През второто полугодие на 2010 г. управлението ще премине в ръцете на областния управител на Област София  - г-н Данаил Кирилов.