Намирате се в: Начало Новини Парламентарни избори – 2013г.
Парламентарни избори – 2013г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Избирателните секции, определени за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за провеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

 

Община

Секция за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

Адрес на секцията

1

Брезник

140800003

Площад „9-ти септември" № 1 (Входа откъм библиотеката) -

Картинна галерия на читалище „Просвещение - 1870"

2

Брезник

140800004

Площад „9-ти септември" № 1 (Централен вход) -

Читалище „Просвещение - 1870"

3

Брезник

140800023

С. Ноевци - Читалището 1-и етаж, „Бивша сладкарница"

4

Брезник

140800026

С. Слаковци - Читалището 1-и етаж, „Младежки клуб"

5

Ковачевци

142200004

„Културен дом" - с. Ковачевци

6

Земен

141900001

Читалище „Светлина" - гр. Земен

7

Радомир

143600016

Ул. „Р. Даскалов" 55,

ОУ „Хр. Смирненски"

8

Трън

145100001

СОУ"Гео Милев"

9

Трън

145100002

СОУ"Гео Милев"

10

Трън

145100003

СОУ"Гео Милев"

11

Трън

145100004

СОУ"Гео Милев"

12

Перник

143200002

Кметство Изток, Професионална гимназия по техника и строителство „арх. Й. Миланов"

13

Перник

143200019

Кметство Изток, IV-то СОУ „Климент Охридски"

 

14

Перник

143200041

Кметство Църква, Ветеринарна лечебница

15

Перник

143200101

Профилакториум

16

Перник

143200116

ПМГ „Христо Смирненски"

2. Определя следните мерки, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат /със затруднено придвижване или ползване на лично техническо помощно средство/ или увреждане на зрението имат право да гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто списък са включени, във връзка с което общините на територията на 14-и многомандатен избирателен райои Перник  следва в срок до 03.05.2013г. да предприемат мерки, позволяващи на тези лица да гласуват в изборния ден, както следва:

Входната част на сградите, в които се помещават секциите на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението се оборудват по начин, позволяващ на тези граждани да се придвижват, чрез изграждане на временни тротоарни и стълбищни рампи от твърд материал с наклон не повече от 5% /1:20/, с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Решение на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл.73 от ИК се поставят подходящи за гласуване кабини с размери не по-малки от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

Пред секциите за гласуване по чл.73 от ИК се поставят табели съгласно Решение на ЦИК и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното им предназначение. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението към избирателната секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.